Sri Lanka hulpactie Dennis en Nadine

vrijdag, april 01, 2005

Foto's van de boten

Eindelijk kunnen wij een foto laten zien van de door ons gedoneerde boten en de nieuwe eigenaar.

Op de foto ontbreken de netten, vismanden en drijvers, maar ze zijn wel in de prijs inbegrepen.
Tevens is de naam en adres erbij vermeld zodat we bij een eventueel bezoek aan Sri Lanka naar 'onze' geschonken boten kunnen gaan kijken.

Binnenkort ontvangen wij nog een certificaat.

Wij danken iedereen alsnog voor de donatie waarmee de toekomst van vele vissers zijn gegarandeerd. Daar ging het uiteindelijk om.


Boat Name : Blue eye

Is gedoneerd aan:
G.M.G Athula Jayasiri
Galle road,
Pereliya,
Thelwatta,
Hikkaduwa.
SRI LANKABoat Name : Brown eye

Is gedoneerd aan:
G.H Premawathi
"Sanda madala"
Pereliya,
Thelwatta - Hikkaduwa
SRI LANKABoat Name : Green eye

Is gedoneerd aan:

R.A Dharma Nilantha
Temple road,
Kalupe,
Hikkaduwa.
SRI LANKA

Later zal er nog een gezin worden geholpen met een boot.

dinsdag, maart 29, 2005

Nieuwsbrief botenactie Sri Lanka

Beste donateurs,


Wij hebben het genoegen om u mee te delen dat de eerste 100 boten gereed en overhandigd zijn. Medio april en medio mei zijn de volgende boten aan de beurt.

De oorspronkelijke certificaten van registratie, voor de eigenaars van de boten, zullen als voorbeeld dienen voor de certificaten die de donateurs krijgen. Donateurs ontvangen bij hun certificaat tevens een foto van de overdracht.

Uiterlijk 31 maart beschikken we over de certificaten voor de donateurs. Helaas is dit later dan de beoogde datum, waarvoor onze excuses.

Community ruimten
Zoals reeds meegedeeld in de vorige nieuwsbrief, blijft er per boot een beperkt bedrag over, van ongeveer 60 tot 80 euro. Dit bedrag zal tezamen met de gelden die los binnen zijn gekomen, ruim EUR 57.500,- (stand per 17 februari 2005), worden besteed aan de bouw van een aantal zogenaamde 'vissers community ruimten' in de eigen woon- en leefgemeenschap, waar de vissers normaliter samenkomen.

U kunt eventueel nog doneren voor deze community ruimten, maar helaas niet meer voor een boot op naam.

Wij zullen alle donateurs met enige regelmaat op de hoogte houden van de stand van zaken. Ondanks dat wij de donateurs zo goed mogelijk willen informeren, kan het zijn dat er vragen zijn van uw kant. Schroomt u dan niet en neemt u contact met ons op.

Uiteraard gaan we op een later tijdstip een ieder persoonlijk informeren waar zijn/haar boot is afgeleverd en waar de communities zijn gevestigd. Donateurs kunnen bij een eventueel bezoek aan Sri Lanka dan naar 'hun' boot gaan kijken.


Wij houden u op de hoogte!


Hartelijke groet,
Onnie Litaay

woensdag, februari 23, 2005

Fox actie Help Sri Lanka update

Nieuw Vennep, 23 februari 2005 - Hier volgt het eerste verslag van het verloop van de botenactie. De directie is begin februari in Sri Lanka geweest en heeft ter plaatse met alle betrokkenen concrete afspraken gemaakt om de boten zo snel mogelijk bij de gedupeerde vissers te krijgen.

Worldview Sri Lanka zal in samenwerking met ChildRight Nederland de coördinatie van aanbesteding van de boten op zich nemen. Zij zullen FOX regelmatig van informatie voorzien.

Wat gaat er gebeuren?

FOX maakt eerst een bedrag van EUR 45.000,- over naar een speciaal voor deze actie geopende bankrekening. Dit bedrag wordt gebruikt om de eerste leverantie van boten te voldoen. Tot deze rekening is in Sri Lanka de heer Lal, directeur van Worldview Sri Lanka, gemachtigd. De bedragen voor de overige boten worden periodiek overgemaakt naar dezelfde bankrekening.

Financiële controle

KPMG Colombo, gevestigd in de hoofdstad, heeft van FOX opdracht gekregen om maandelijks verslag uit te brengen van de bestede gelden en de status van het project.

Wanneer worden de boten afgeleverd?

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat medio maart de eerste 100 boten zijn gemaakt en worden overhandigd aan de vissers. Medio april zullen de volgende 200 en medio mei de laatste 200 stuks gereedkomen en overhandigd worden.

Deze afspraken zijn in Colombo gemaakt door de heer Chevalier van ChildRight en de heer Lal van Worldview met CEYNOR, de officieel aangestelde producent van de boten. De leverancier is beoordeeld op kwaliteit en betrouwbaarheid en aangesteld door het Ministerie van Landbouw en Visserij in Sri Lanka. In het contract is een speciaal beding, een penalty, opgenomen. Mocht de producent te laat afleveren, dan zal hij daarvoor worden beboet. Maar wij gaan ervan uit dat de leverancier zich aan de afspraken houdt.

Naamborden

De naambordjes van de donateurs worden in Nederland vervaardigd en verzonden aan de heer Lal in Colombo. Deze bordjes zijn gelijk van formaat en opmaak, zodat ze er allemaal hetzelfde uitzien:
een witte achtergrond, zwarte hoofdletters, Nederlandse tekst, met de Nederlandse (of Belgische vlag, onder voorbehoud) aan de linkerzijde en zonder bedrijfslogo. Sommige bootnamen zullen in overleg met de donateurs worden afgekort/aangepast, omdat we vanwege de eenduidigheid voor een maximum van 25 karakters hebben gekozen. Meer karakters op een naambordje leidt tot het gebruik van een kleiner lettertype, waardoor de naam niet duidelijk zichtbaar meer is en dat willen wij uiteraard voorkomen.

Wat kost een boot?

Een vissersboot zoals thans is besteld, is van het type catamaran, gemaakt van polyester en geschikt voor de meest arme vissersbevolking, De boot wordt casco geleverd, waarna de visser zelfstandig en naar eigen wensen het zogenaamde drijvergedeelte aan kan brengen. De visser krijgt voor het drijvergedeelte een vast geldbedrag, zodat hij die zelf kan aanschaffen. Bovendien wordt door de visser zelf aangegeven welk type netten hij bij de boot geleverd wenst te hebben.

Community ruimten

Per boot blijft dus een beperkt bedrag over (van ongeveer 60 tot 80 euro). Dit bedrag zal tezamen met de gelden die los binnen zijn gekomen, ruim EUR 57.500,- (stand per 17 februari 2005), worden besteed aan de bouw van een aantal zogenaamde 'vissers community ruimten' in de eigen woon- en leefgemeenschap, waar de vissers normaliter samen komen.

Certificaat en foto

ChildRight en Worldview zorgen ervoor dat ná levering van de boten aan de desbetreffende vissers een overeenkomst wordt getekend voor ontvangst. Dan wordt ook een foto van de nieuwe eigenaar (inclusief eventueel zijn familie) gemaakt. De foto wordt naar Nederland gezonden, waarna FOX deze samen met het beloofde certificaat aan de donateur toezendt.

Officiële registratie

In Sri Lanka ontvangen de vissers eveneens een certificaat van registratie van het Ministerie van Visserij. Alle schepen die op zee varen – groot en klein – zijn namelijk aan een vergunningenstelsel onderhevig.

Verantwoordelijkheid

Door bovenstaande afspraken ontstaat er een goed overzicht met weinig tot geen risico's en is de basis gelegd om tot een snelle en correcte levering van de boten te komen. De samenwerkende organisaties hebben beperkte bevoegdheden; zij dienen voor belangrijke beslissingen eerst toestemming aan FOX te vragen. Wij zijn en blijven dus eindverantwoordelijk.

Periodieke informatie

Wij zullen alle donateurs met enige regelmaat op de hoogte houden van de stand van zaken.
Uiteraard gaan we op een later tijdstip een ieder persoonlijk informeren waar zijn/haar boot is afgeleverd en waar de communities zijn gevestigd. Donateurs kunnen bij een eventueel bezoek aan Sri Lanka dan naar 'hun' boot gaan kijken.

Wij houden u op de hoogte!

Hartelijke groet,

Onnie Litaay

zondag, februari 13, 2005

2000 euro voor vloer school in Sri Lanka

In het kader van de Z@ppelin actie betreffende het bouwen van scholen in de getroffen gebieden hebben we 2000 euro bijgedragen voor een vloer in een nieuw te bouwen school in Sri Lanka.

maandag, januari 31, 2005

Nederlandse honden vinden resten

De actie die wij financieel gesteund hebben is zeer waardevol blijkt uit onderstaand artikel.
Planet - Nederlandse honden vinden resten

vrijdag, januari 28, 2005

Email van Dr. Kapila van het Noodhospitaal

It is a great pleasure and a privilege to meet people like you whom are sensitive enough to understand human sufferings.

In this event of tragedy of the country needing your contribution to help people.

We selected people by visiting to individuals doorsteps and handed over kitchen utensils package and a set of new cloths. We distributed 100 bags of kitchen packages to selected families and seven hundred bags of new sets of cloths including footwear . I must emphasize that these cloths items were same quality that we use by ourselves.

We will send couple of photo clips you to see the kind of work we performed in near future.

We can do lot more to help these dislodged people to bring their lifestyle back up to rebuild their houses. Your contribution in this regard shall be highly appreciated.

Een update van de Fox botenactie

Wij hebben namens iedeereen die aan ons heeft gestort inmiddels 4 boten gedoneerd aan dit doel. De boten gaan Blue Eye, Black Eye, Green Eye en Brown Eye heten. Dennis en Nadine hebben deze namen verzonnen.

We kregen dit bericht net via de email van Fox:
Tot op de dag van vandaag (28 januari) hebben wij ruim 300 officiële aanmeldingen binnengekregen en bovendien is er nog eens een bedrag van € 49.000,- als losse donatie gestort op het speciale gironummer 176 573. Een resultaat dat onze verwachtingen verre overtreft!! Met de wetenschap dat er nog diverse clubs, organisaties aan het "sparen" zijn voor de gedupeerde vissers is het een gigantisch project geworden.
De directie van FOX, Jos Neijenhuis en Dick Broeke reizen begin februari naar Sri Lanka om met diverse bedrijven te onderhandelen. Het Ministerie van Visserij, Childright en de plaatselijke charitatieve organisatie Worldview SriLanka worden bij deze onderhandelingen betrokken, zodat ter plaatse de juiste beslissingen worden genomen en er voor te zorgen dat elke Euro goed wordt besteed. Tevens zal er in Sri Lanka toezicht worden gehouden over het verloop van de productie inclusief belettering en heel belangrijk, de juiste aflevering van de boten aan de juiste mensen.
Alle donateurs zullen door FOX periodiek op de hoogte worden gehouden over de vorderingen en iedere donateur zal later een foto van de nieuwe gelukkige visser - zo mogelijk met familie - en een certificaat per geschonken boot ontvangen.
Wij houden u via onze website en deze nieuwsbrief op de hoogte over alle vorderingen en zullen deze zo mogelijk voorzien van fotomateriaal, waarmee het gehele project meer en meer gaat leven.

maandag, januari 24, 2005

Dennis en Nadine in de Wijnkrant

Deze mail met krant ontvingen wij van Odette van Mierlo namens de redactie van De Wijnkrant. Yvo Couprie, werkzaam voor Residence Wijnen bracht ook namens wijnleveranciers en relaties ruim € 2000,- bijeen voor de actie van Dennis en Nadine.

Het artikel over de hulpactie in Sri Lanka kun je vinden op pagina 3.

dinsdag, januari 18, 2005

Drie vissersboten gekocht

Dankzij de de steun van velen hebben we drie vissersboten kunnen kopen die ter beschikking worden gesteld aan vissers in Sri Lanka.

Iedereen bedankt voor de bijdrage!

De boten zijn gekocht in het kader van de

maandag, januari 17, 2005

Zoekhonden

De stichting Signi zoekhonden. Deze stichting heeft na de ramp in Sri Lanka met speciaal getrainde honden naar overlevenden gezocht. Wij steunen deze stichting zodat het goede werk kan worden voortgezet.

vrijdag, januari 14, 2005

Artikel in Kidsweek: Vakantie werd hulpmissie

Ze waren op vakantie op Sri Lanka toen de tsunami het eiland overspoelde. Al snel drong het tot Dennis en Nadine door: we moeten iets doen. Het begon met € 40. Een paar dagen later was dat € 13.000 -

Lees verder en download de pdf file: Dennis en Nadine in kidsweek

Bron: Kidweek/ Steven Stol


dinsdag, januari 11, 2005

Actiebereidheid voor Azië houdt aan

Door het enthousiast maken van mensen voor onze hulpactie zijn er ook anderen (waar we een mail naar hadden gestuurd) op het idee gekomen nog meer te helpen.

Ook na de landelijke radio- en televisieactie zijn er hulpacties opgezet voor de slachtoffers in Azië, waaronder een liefdadigheidsevenement Duinlust.

Nederlandse topkoks, onder wie Jean Beddington en Alain Caron, verzorgden gisteravond (maandag 10 januari) op landgoed Duinlust in Overveen een speciaal diner. Zij kookten voor bekende Nederlanders en bedrijven die een tafel konden kopen voor het goede doel. Bekende artiesten, zoals Mathilde Santing en Jiskefet traden belangeloos op. Ook was Dennis Weber uitgenodigd om te komen spreken over zijn ervaringen in Sri Lanka.

Volgens Esther Hof, de organisator van het Event is er € 67.000,- opgehaald.

maandag, januari 10, 2005

Links met Tsunami vermisten

Zelf merkten we op internet een warboel aan links over vermisten en gewonden in voornamelijk Thailand, Sri Lanka en Indonesie. De belangrijkste links die we hebben kunnen vinden zijn in het rechterblok opgenomen. Hopelijk kunnen we hiermee mensen helpen die nog zoeken naar vermisten.

zaterdag, januari 08, 2005

Brief met dankbetuiging van Dr. Kapila

Hier een brief die Dennis en Nadine kregen van Dr. Kapila als dankbetuiging voor de giften aan zijn ziekenhuis.

.


vrijdag, januari 07, 2005

Bericht van dr. Kapila per e-mail

Dit mailtje ontvingen we van Gamini Ambanpola (directeur van de Commercial bank in Dambulla):
Today he went to the down south with his colleagues to hold a medical camp & distribute stuff purchased from your generous contribution also join with them in the evening. Dr. told me that he would send you a detailed e-mail once he returns to Dambulla on Monday, 10 / 01.Give my regards to your partner